Czym są pasy klinowe?

Pasy klinowe Mielno

Pasy klinowe od tradycyjna używane są przy różnych organizacjach i pojazdach zmechanizowanych. Współcześnie powszechnie użytkowane są w polu.